Ультразвукова та функціональна діагностика

Завідувач відділення

Шмалько Роман Миколайович
лікар з ультразвукової  діагностики, 2 категорії

Основний напрямок роботи — ультразвукове дослідження хворих терапевтичного профілю.

Кабінет: 3 поверх Жіночої консультації №310.

 

Інші лікарі:

Бонадига Володимир Володимирович
лікар з ультразвукової  діагностики,  2 категорії

Основний напрямок роботи — ультразвукове дослідження хворих зі серцево-судинною патологією

Кабінет: 3 поверх Жіночої консультації №312.

 

Баштова Наталія Володимирівна
лікар з ультразвукової  діагностики, акушер-гінеколог вищої кваліфікаційної категорії, К.М.Н.

Основний напрямок роботи — ультразвукове дослідження хворих  акушер-гінекологічного профілю

Кабінет: 5 поверх Жіночої консультації №504.

 

Сідельковська Валерія Яківна
лікар-сонолог, акушер-гінеколог  вищої кваліфікаційної категорії

Основний напрямок роботи — ультразвукове дослідження хворих  акушер-гінекологічного профілю

Кабінет: 5 поверх Жіночої консультації №504.

 

Колесник Олена Василівна
лікар — сонолог вищої кваліфікаційної категорії

Основний напрямок роботи — ультразвукове дослідження хворих терапевтичного профілю

Кабінет: 4 поверх Жіночої консультації №410.

 

Новицький  Вʼячеслав Віталійович
лікар-сонолог, акушер — гінеколог вищої кваліфікаційної категорії

Основний напрямок роботи — ультразвукове дослідження хворих  акушер-гінекологічного профілю

Кабінет:  4 поверх КДВ №2 полікліники по вул. Софії Ковалевської, 53а, №415.

 

Лікарі-функціональні діагности  відділення:

Косенко Тетяна Миколаївна
лікар-кардіолог, функціональний діагност  вищої кваліфікаційної категорії

Основний напрямок роботи- функціональні дослідження органів та систем багатьох профілів (терапевтичного, серцево-судинного та ін.)

Кабінет:  1 поверх КДВ №1 полікліники по пр. Мануйлівський 29, №75

 

Сисенко Юлія Іванівна
лікар функціональної діагностики  вищої кваліфікаційної категорії

Кабінет:  3 поверх КДВ №2 полікліники по вул. Софії Ковалевської, 53а, №309

 

Ревацька Алла Іванівна
лікар функціональної діагностики  вищої кваліфікаційної категорії

Кабінет:  3 поверх КДВ №2 полікліники по вул. Софії Ковалевської, 53а, №309

 

Чепурна Світлана Леонідівна
старша медична сестра відділення, вищої кваліфікаційної категорії

 

Відділення має на балансі сучасний ультразвуковий  діагностичний  комплекс Італійського виробництва експертного класу «ESAOTE My Lab Class C», завдяки якому можлива:

 • діагностика серцево-судинної,
 • ендокринної, 
 • сечо-статевої систем,
 • діагностика акушерських станів та гінекологічної патології,
 • патології поверхнево – розташованих структур і мʼяких тканин з можливістю проведення пункціонної біопсіі новоутворень,
 • визначення  патології кісток та суглобів. 

 

Також у  відділенні застосовується багато іншого високоточного діагностичного обладнання-це в першу чергу якісні електрокардіографи, які дозволяють діагностувати  небезпечні для життя стани та  захворювання серцево-судинної системи

Завдяки спірографії  та пневмотахометрії  визначається  стан бронхіальної проходимісті, діагностуються  гострі та хронічні бронхо-легеневі захворювання різного походження, здійснюється моніторинг стану бронхо-легеневої системи у  пульмонологічних хворих після лікування

  Реоенцефалографія (РЕГ) – це методика дослідження церебральної гемодинаміки, що дає можливість отримати об‘єктивну інформацію про тонус, еластичність стінки і реактивність судин мозку. Визначається  периферичний судинний опір, величину пульсового кровонаповнення судинного русла на рівні магістральних судин (артерій розподілу), дрібних артерій і мікроциркуляторного русла

   Ехоенцефалоскопія (ЕхоЕС) або ехоенцефалографія (ЕхоЕГ) — діагностичний ультразвуковий нейрофізіологічний  метод, що дозволяє оцінювати  наявність патологічного об’ємного процесу в речовині головного мозку.

   Реовазографія  (РВГ) — це метод діагностики стану периферичних судин кінцівок та оцінки кровотоку в них. Є сучасним неінвазивним методом дослідження динаміки пульсового кровонаповнення органів і тканин або окремих ділянок тіла.

          Аудіометрія — один із методів дослідження гостроти слуху, тобто визначення найменшої сили звуку, при якій він сприймається пацієнтом. В основу методу покладено реєстрацію реакції організму, яка викликана звуковою стимуляцією.

Приоритетним у відділенні вважається індивідуальний підхід до пацієнтів, які звертаються  за допомогою

Додатково надається перелік основних видів ультразвукової та функціональної діагностики у вигляді таблиці із зазначенням часу відведеного на їх виконання

Вид УЗ та ФД  досліджень  
 
Ультразвукові дослідження органів та систем
1.Трансабдомінальні ультразвукові дослідження           органів гепатобіліарної системи:   Комплексно: печінка + жовчний міхур + жовчні    протоки + підшлункова залоза + селезінка(40хв.)                
2.печінка + жовчний міхур + жовчні протоки (15 хв.)      
3.печінка  (10 хв.)
4.жовчний міхур + жовчні протоки                   (10 хв.)
5.підшлункова залоза                              (15 хв)
6.селезінка + судини портальної системи           (15 хв.)
7.Трансабдомінальні дослідження сечостатевої    системи для чоловіків Комплексно нирки + надниркові залози + сечовий міхур з  визначенням залишкової сечі + передміхурова  залоза  (40 хв)                                          
8.За окремими органами   нирки + надниркові залози (15 хв)                   
9.сечовий міхур з визначенням залишкової сечі     (10хв)
10.передміхурова залоза                           (10 хв)
11.яєчки                                     (10 хв)
12.Для жінок Комплексно  нирки + надниркові залози + сечовий міхур з визначенням залишкової сечі + матка + яєчники (45 хв)                                         
13.матка + яєчники                                 (25 хв)
14.матка при вагітності + пренальне обстеження стану плода (45 хв)                                          
15.Ультразвукові дослідження з використанням                 внутрішньопорожнинних датчиків Інтраректальні дослідження передміхурової залози (25 хв)
16.Інтраректальні дослідження жіночих статевих органів (25хв)                                               
17.Інтравагінальні дослідження жіночих статевих органів  (25 хв)                                     
18.Ультразвукові дослідження поверхневих структур, м’яких тканин, кісток та суглобів:   Щитовидна залоза                               (20 хв)             
19.Молочні залози (з двох сторін)                  (30 хв)
20.Слинні залози                                   (15 хв)
21.Лімфатичні вузли                                (15 хв)
22.М’які тканини                                   (15 хв)
23.Кістки та суглоби (в залежності від складності)  (20-30 хв)                                   
24.Ультразвукові дослідження судин   Периферичні судини                              (20 хв)         
25.Транскраніальна допплерографія судин головного  мозку (60 хв)                                            
26.Допплерографія судин в імпульсному режимі       (40 хв)
27.Дослідження судин з кольоровим допплерівським   картуванням  45(хв.)                                         
28.Ехокардіографія                                 (30 хв)
29.Ехокардіографія з кольоровим картуванням         (45 хв)
30.Ехокардіографія з допплерівським аналізом    (45 хв)
31.Інтервенційні лікувально-діагностичні           маніпуляції під контролем ехоскопів Черезшкірна діагностична пункція поверхневих    структур та м’яких тканин (30 хв)                               
32.Лікувально-діагностичні пункції поверхневих     структур та м’яких тканин (50 хв)                     
33.Функціональні дослідження жовчного міхура,жовчних протоків,підшлункової залози          (60 хв)      
34.Об’єднані види  УЗ-досліджень в тому числі комплексні: 1.Трансабдомінальні ультразвукові дослідження           органів гепатобіліарної системи та  трансабдомінальні дослідження сечостатевої       системи:          Комплексно: печінка + жовчний міхур + жовчні    протоки + підшлункова залоза + селезінка+ нирки + надниркові залози + сечовий міхур з визначенням залишкової сечі + передміхурова         залоза                                          (80хв.)      
35.Комплексно: печінка + жовчний міхур + жовчні протоки + підшлункова залоза + селезінка+ нирки + надниркові залози                       (55 хв)       
36.Комплексно: печінка + жовчний міхур + жовчні протоки + підшлункова залоза + селезінка+ сечовий міхур з визначенням залишкової сечі    (50 хв)
37.Комплексно: печінка + жовчний міхур + жовчні протоки + підшлункова залоза + селезінка+ передміхурова залоза                            (50 хв)
38.Комплексно: печінка + жовчний міхур + жовчні протоки + підшлункова залоза + селезінка+ яєчки                                           (50 хв)
39.Комплексно: печінка + жовчний міхур + жовчні протоки + підшлункова залоза + селезінка+ інтраректальні дослідження передміхурової залози (65 хв)
40.Комплексно: печінка + жовчний міхур + жовчні протоки + підшлункова залоза + селезінка+ інтраректальні дослідження передміхурової залози+ сечовий міхур з визначенням залишкової сечі      (75 хв)
41.Комплексно: печінка + жовчний міхур + жовчні протоки + підшлункова залоза + селезінка+ інтраректальні дослідження передміхурової залози+ сечовий міхур з визначенням залишкової сечі+ нирки + надниркові залози                        (90 хв)
42.матка + яєчники +  Молочні залози (здвох сторін) (55хв)                                                
43.Молочні залози (з двох сторін)+ Лімфатичні вузли (45хв)                                                
44. Пренатальне обстеження     стану плода  + Дослідження судин з кольоровим допплерівским картуванням    (90хв)                                                                                                  
45.Пренатальне обстеження стану плода +Інтравагінальні дослідження жіночих статевих органі (70хв)                                                  
46.Інтравагінальні   дослідження жіночих статевих + Трансабдомінальні дослідження органів матка + яєчники (50хв)                                                                                                       
47.Пренатальне обстеження     стану плода + Інтравагінальні дослідження жіночих статевих органів (115хв)                                                                          
48.Дослідження судин з кольоровим допплерівским картуванням     + Інтравагінальні дослідження жіночих статевих   органів (70хв)                                        
49.Периферичні судини
+ транскраніальна допплерографія судин головного мозку допплерографія судин в імпульсному режимі+  Дослідження судин з кольоровим допплерівським картуванням (165) хв                                                                         
50.Транскраніальна допплерографія судин головного мозку + допплерографія судин в імпульсному режимі+  Дослідження судин з кольоровим допплерівським картуванням (145 хв)                                         
51.Периферичні судини
+ допплерографія судин в імпульсному режимі+  Дослідження судин з кольоровим допплерівським картуванням (105) хв                                                                         
52.Ехокардіографія+ Ехокардіографія з кольоровим картуванням+ ехокардіографія з допплерівським аналізом    (120 хв)                                        

 • Функціональні дослідження органів та систем
 • Електрокардіографія
 • Спірографія
 • Аудіометрія
 • Динамомометрія
 • Ритмографія
 • Єхоенцефалоскопія
 • РЕГ
 • Реовазографія
 • Телеметрічна електрокардіографія
 • Велоергометрія
 • Пневмотахометрія
 • Ритмографія
 • Моніторинг АТ


61 комментарий

Екатерина

17.03.2018 на 10:05 дп

Подскажите график приема УЗД на 5 этаже.

  Admin

  19.03.2018 на 2:34 пп

  Здравствуйте! УЗД в ЖК работает ежедневно с 08:00 до 18:00 по адресу: проспект Мануйловский, 29, помещение Женской консультации, 5 этаж. Предварительная запись по телефону: 790-05-00 (регистратура ЖК).

Людмила

17.07.2018 на 9:03 дп

Как записаться на Узи ?, по телефону указанному выше трубку не берут

  Admin2

  19.07.2018 на 9:19 дп

  Здравствуйте! Людмила, Вы можете обратиться в регистратуру женской консультации(УЗД) по номеру телефону:
  (056) 790-05-73.

Оксана

07.08.2018 на 10:54 дп

Здравствуйте, подскажите где делают УЗИ щитовидной железы , нужно ли записываться и как, сколько стоит это исследование? Спасибо.

  Admin2

  15.08.2018 на 2:18 пп

  Здравствуйте! Оксана, УЗИ щитовидной железы проводится в здании Женской консультации Перинатального центра, кабинет №310, 3 этаж.
  Запись по номеру телефона: (068) 208-33-53.

Валентина

25.09.2018 на 9:34 дп

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, номер телефона каб. 312 (УЗИ сосудов ног).

  Admin2

  25.09.2018 на 10:14 дп

  Добрый день, Валентина! Запись на Доплер сосудов по телефону 067-918-40-28

Иван Васильевич

11.10.2018 на 9:14 дп

как записаться и попасть на прием в кабинет диабетической стопы

  Admin2

  11.10.2018 на 11:53 дп

  Доброго дня! Запис до лікаря за телефоном (056) 790-06-02

Иван Васильевич

11.10.2018 на 9:28 дп

Как записаться и попасть на прием в кабинет «Диабетическая стопа»

Лена

26.10.2018 на 4:24 пп

Добрый вечер, подскажите как записаться на ЭХО головы?

  Admin2

  29.10.2018 на 9:25 дп

  Доброго дня! запис за телефоном 067-918-40-28

Светлана

07.11.2018 на 3:00 пп

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, как записаться на УЗИ брюшной полости. Терапевт сказала, что в Женской консультации, а по телефону послали ((

  Admin2

  19.11.2018 на 8:17 дп

  Доброго дня! Запис на УЗД за телефіоном 067-167-67-39

Виктоярия

13.11.2018 на 8:21 пп

Добрый вечер!
Подскажите, пожалуйста, как записаться на эхо сердца?

  Admin2

  19.11.2018 на 8:16 дп

  Доброго дня! Запис на УЗД за телефоном 067-918-40-28

Евгения

05.12.2018 на 1:13 пп

Здравствуйте! Подскажите номер телефона для записи ребенка проверить внутричерепное давление? Спасибо

  Admin2

  05.12.2018 на 3:37 пп

  Доброго дня! Вибачне, але у нас не дитяча лікарня!

Лилия

21.12.2018 на 11:21 дп

Добрый день. Как можно записаться на маммографию?

  Admin2

  22.12.2018 на 10:26 дп

  Доброго дня! Запис на мамографію за телефоном (056) 790-05-54 з направленням лікаря!

Алёна

22.01.2019 на 9:27 пп

Шмалько Роман Миколайович-очень довольна приемом врача,хорошо проводит диагностику,нормально все объяснит и на нормальном понятном языке.

Ирина

24.06.2019 на 3:47 пп

Здравствуйте, можно ли сделать УЗИ сердца ребёнку 2 лет. Если можно то в каком кабинете, спасибо

  Admin2

  08.08.2019 на 1:40 пп

  Доброго дня! Ірина, Комунальний заклад “Міська клінічна лікарня № 9” Дніпровської міської ради є доросла лікарня.
  Обслуговуємо тільки дорослих пацієнтів.

Евгения

02.07.2019 на 9:05 дп

Добрый день. Подскажите как записаться на УЗИ. Нужно определить сроки беременности и первичный осмотр.

  Admin2

  12.08.2019 на 12:22 пп

  Доброго дня! На УЗД запису немає, «Жива черга» з направленням лікаря.

Анна

02.07.2019 на 2:51 пп

Здравствуйте . Подскажите, как можно записаться на УЗИ лимфоузлов и нужно ли направление врача?

  Admin2

  08.08.2019 на 1:36 пп

  Доброго дня! Анна, направлення потрібно.
  Для запису на прийом зателефонуйте за номером 067-167-67-39.

Александр

22.07.2019 на 3:25 пп

Здравствуйте, подскажите пожалуйста, как записаться на узи почек.

  Admin2

  08.08.2019 на 1:23 пп

  Доброго дня! Олександр, для запису на прийом зателефонуйте за номером 067-167-67-39.

Елена

27.08.2019 на 3:48 пп

Добрый день! Семейный врач направил на УЗИ сосудов головного мозга, как это можно реализовать? Спасибо!

  Admin2

  03.09.2019 на 12:27 пп

  Доброго дня! Запис на УЗД за телефоном 067-918-40-28.

Алина

17.09.2019 на 1:32 пп

Здравствуйте. Невропатолог направил на НСГ для ребенка( 2 месяца), как можно записаться?

Валентина

14.01.2020 на 2:10 дп

Эхо головы для ребенка 1 год 9 месяцев. Кто делает? Как записаться? Нужна ли подготовка до обследования? Длительность? Стоимость?

  Admin2

  09.07.2020 на 1:07 пп

  Доброго дня! Валентино, всю інформацію Ви можете дізнатись за телефоном 099-280-82-95 Банадига Володимир Володимирович.

Александра

04.02.2020 на 11:39 дп

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, нужна ли предварительная запись на УЗИ органов малого таза и молочных желез? Где можно узнать стоимость? Нужно ли иметь направление на УЗИ?

  Admin2

  08.07.2020 на 1:00 пп

  Доброго дня! На всі Ваші запитання Вам дадуть відповіді за телефоном 050-023-60-05

Татьяна

12.02.2020 на 2:06 пп

Добрый день. Как попасть на РЭГ?

  Admin2

  08.07.2020 на 12:57 пп

  Доброго дня! Тетяно, Ви можете записатись по телефону 067-918-44-22 з 09:00 до 12:00 понеділок, вівторок, четвер та п’ятниця.

Наталья

26.05.2020 на 4:32 пп

Здравствуйте! Можно ли без направления пройти Доплер сосудов головы и шеи

  Admin2

  08.07.2020 на 12:52 пп

  Доброго дня! Наталю, щоб пройти Доплер судин голови та шиї ОБОВ’ЯЗКОВО потрібне направлення від Вашого сімейного лікаря.

Лариса Григорьевна

21.09.2020 на 11:35 пп

Добрый день. Можно ли пройти обследование в вашей больнице по электронному направлению семейного врача- маммография и УЗДГ судин головного мозгу?

  Admin2

  28.09.2020 на 10:10 дп

  Доброго дня Ларисо! Так, для запису маммографії тел. 068-948-08-20, та УЗД судин головного мозку тел. 050-023-60-05

Ольга

23.03.2021 на 1:35 пп

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, меня записали на УЗИ щитовидной железы на 11.04, а дома, посмотрев в календарь я поняла что это воскресенье. По какому телефону можно уточнить дату приема?

  Admin2

  24.03.2021 на 9:20 дп

  Доброго дня Ольга! На Ваші запитання можуть відповісти по телефону 050-023-60-05

Оля

07.04.2021 на 9:31 дп

Добрый день!Подскажите пожалуйста, как можно записаться на Узд доя определения срока беременности?Спасибо

  Admin2

  07.04.2021 на 1:49 пп

  Доброго дня Ольга! Щоб записатись на УЗД для визначення терміну вагітності Вам потрібно взяти електронне направлення у свого лікаря — гінеколога, або сімейного лікаря. І вже маючи електронне направлення, Ви можете записатись через систему Helsi.me, за адресою пр. Мануйлівський, 29, ЖК, каб 504, лікар Баштова Наталя Володимирівна, чи лікар Сідельковська Валерія Яківна. А також, можливо записатись, особисто прийти за вказаною адресою, але при цьому мати електронне направлення.

Инна

09.06.2021 на 12:27 пп

Добрый день. Подскажите пожалуйста по какому номеру можно записаться на УЗИ мочевого пузыря и предстат.железы?

  Admin2

  10.06.2021 на 2:49 пп

  Доброго дня Інно! Тільки при наявності електронного направлення, Ви можете записатись на УЗД за телефоном 050-023-60-05 (Світлана).

Оксана

16.06.2021 на 3:18 пп

Добрый день. Подскажите, пожалуйста, по какому номеру можно записать ребенка (3мес.) на УЗИ тазобедренных суставов и где находится. Заранее спасибо.

  Admin2

  17.06.2021 на 1:26 пп

  Доброго дня Оксано! Вам спочатку потрібно прийти на попередній огляд до педіатра в катамнестичний каб.110, ЖК, який знаходиться за адресою пр. Мануйлівський, 29, І лише тоді після огляду лікаря Вам повідомлять потрібно вашій дитині УЗД чи ні, і як потім записатись. Дякую, що звернулись до нашої лікарні. Будьте здорові Ви та ваша родина.

Алина

12.08.2021 на 7:08 пп

Здравствуйте а подскажите пожалуйста 3й скрининг узи с доплером делается в больнице?

  Admin

  17.08.2021 на 9:20 дп

  Доброго дня! Так робимо, послуга безоплатна, але Вам для цього потрібно спочатку отримати електронне направлення у сімейного лікаря, а потім звернутись до нас. Щиро дякуємо що звернулись до нашої лікарні! Будьте здорові Ви та ваша родина!

Наталья

18.08.2021 на 5:52 пп

Добрый вечер. Мне нужно сделать дуплексное исследование внутреннечерепных сосудов. У меня есть электронное направление от семейного врача. Как мне это сделать?

  Admin

  20.08.2021 на 9:25 дп

  Доброго дня! Чудово, з електронним направленням Ви можете звернутись в кабінет 312, третій поверх, корпус Жіночої консультації! Щиро дякуємо що звернулись до нашої лікарні! Будьте здорові Ви та ваша родина!

Алина

23.09.2021 на 2:02 пп

Здравствуйте! Подскажите как можно записаться на УЗИ тазобедренного сустава, ребенок (2месяца). Номер телефона.
Электронное направление в есть.

  Admin

  05.10.2021 на 12:39 пп

  Доброго дня! Записатись можна за телефоном: +38(050)139-19-46 Козачковський Олексій Євгенійович. Нагадуємо, що з номером електронного направлення від сімейного лікаря послуга безоплатна. Дякуємо за звернення, будьте здорові Ви та ваша родина.

Марина

29.09.2021 на 11:14 дп

Добрый день! Подскажите как записаться на УЗИ щитовидной железы и стоимость услуги?

  Admin

  05.10.2021 на 12:26 пп

  Доброго дня Марино! Записатись можна за телефоном: +38(050)023-60-05. Нагадуємо, що для безоплатної послуги при собі повинні мати номер електронного направлення від сімейного лікаря. Дякуємо за звернення, будьте здорові Ви та ваша родина.

вика

05.10.2021 на 4:04 пп

Добрый день как можно записаться на узи сердца и доплер сосудов головы и шеи

  Admin2

  06.10.2021 на 8:11 дп

  Доброго дня Вікторіє! Послуги УЗД серця, доплер судин голови та шиї проводять за адресою: пр. Мануйлівський, буд. 29, в жіночій консультації каб.№ 312. За попереднім записом, при собі обов’язково мати електронні направлення на ці послуги.